wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Výměna žárovek ve výhybkových návěstidlech


Fotky si kliknutím můžete zvětšit
© Marek Hupka, 2004.
Všechna práva vyhrazena.


Při údržbě výhybek se musí udržovat v provozuschopném stavu také výhybkové návěstidlo. To slouží k určení polohy výhybek pro osoby v kolejišti.Výhybková návěstidla se zřizují ve stanicích, kde je potřeba kontroly polohy pohledem v kolejišti.

U modernějších zařízení jako jsou reléová, najdeme výhybková návěstidla na výhybkách pouze tehdy, pokud se dají obsluhovat z takzvaných pomocných stavědel. Je to dáno tím, že polohy výhybek nevybavených výhybkovým návěstidlem vidí obsluhujicí zaměstnanec při postavené jízdní cestě na indikační desce, a pokud není výhybka správně přestavena pro jízdu vlaku, návěst dovolujicí jízdu vozidel se nerozsvítí. Ovšem, kde takové zařízení není, musí signalista přestavení výhybky pohledem zkontrolovat.

Takto vypadá výhybkové návěstidlo nasazené na stojanu výhybky.

Takto vypadá elektrická výzbroj výhybkového návěstidla.

Z jedné strany lze výhybkové návěstidlo otevřít a vlevém horním rohu můžete spatřit zvětšenou spálenou žárovku ve výhybkovém návěstidle.

Signalista Miloš Zelený provádí výměnu žárovky.

Žárovka je vyměněna návěstidlo svítí. Ještě vyčistit návěstní znaky a návěstidlo uzavřít.