wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Západková zkouška výhybek


© Marek Hupka, 2005
Všechna práva vyhrazena.


Západkovou zkouškou se pomocí zkušební měrky kontroluje správná činnost zabezpečovacího zařízení výhybek. Zároveň se kontroluje správné přiléhaní jazyků k opornicím a pohyblivých hrotů srdcovek ke kolenovým kolejnicím.

Západková zkouška u jednoho jazyka Západková zkouška u druhého jazyka

Zkušební měrka se vkládá mezi jazyk a opornici proti spojovacímu roubíku uprostřed hákové stěžejky nanýtované na jazyk výměny a pohyblivý hrot srdcovky a kolenovou nebo křídlovou kolejnici.

Zkušební měrka se vkládá mezi jazyk (vpravo) a opornici (vlevo)

Vloží-li se mezi jazyk a opornici (nebo srdcovky) předepsaná zkušební měrka nesmí být umožněno:

a) u všech výhybek zaklesnutí hákového závěru
b) u výhybek opatřených výměnovými zámky otočit závěrný hák výměnového zámku
c) u výhybek opatřených mechanickými přestavníky nebo závorníky zaklesnout výměnovou páku nebo otočit kladkou uzamykatelného závorníku neboo zaklesnout závorníkovou páku.
d) u výhybek opatřených elektromotorickými přestavníky přeložit kontakty přestavníkového přepínače do konečné polohy, zaklesnout hák kontroly jazyku výhybky a splnit tak podmínky pro optickou kontrolu o správné poloze přestavené výhybky
e) u výhybek opatřených elektromotorickým závorníkem zasunutí závorovacího segmentu do závorovacích pravítek jazyků
f) u elektromagnetických zámků s kontrolou polohy výhybky přeložení ruční západky zámku a splnění podmínek pro optickou kontrolu o správné poloze výhybky.

Na tomto obrázku je zachycen stav, kdy je hákový závěr uzavřen i přesto, že je vložena zkušební měrka. Výhybka se musí opravit, protože výhybka západkové zkoušce nevyhověla.
Hák zaklesl

Na tomto obrázku je zachycen stav, kdy po vložení zkušební měrky hákový závěr se neuzavřel a výhybka tak vyhověla západkové zkoušce.
Hák nezaklesl

Zjistí-li se, že výhybka západkové zkoušce nevyhověla, protože při vložení předepsané měrky zaklesl hákový závěr, musí se závada odstranit a západková zkouška se musí opakovat.

Oprava výhybky