wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Údržba stavědlového přístroje


Fotky si kliknutím můžete zvětšit
© Marek Hupka, 2004.
Všechna práva vyhrazena.


Pravidelná údržba zabezpečovacího zařízení je základem bezchybného fungování zabezpečovacího zařízení. Údržbu v naší stanici návěstní technici Zdeněk Štecher a Jirka Cinegr. Tato reportáž bude pojednávat o údržbě stavědlového přístroje stavědla č. 1.

Před započetím práce se musí přijmout dopravní opatření, protože se bude zasahovat do činnosti zařízení, která můžou ovlivnit bezpečnost železniční dopravy. Návěstní technici vyrozumí o této údržbě výpravčího, který musí nařídit "Telefonické hlášení o přípravě a provedení vlakové cesty". V praxi to znamená, že se výpravčí nesmí spolehnout pouze na činnost zabezpečovacího zařízení, ale musí mít signalistou potvrzeno správné postavení a zajištění vlakové cesty.

Po zavedení všech opatření k bezpečnému řízení jízd vlaků návěstní technik odstraní olověnky, které zamezují neoprávněné osobě zásah v zabezpečovacím zařízení.

Následuje přezkoušení chodu jednotlivých hradlových závěrů, dotažení jednotlivých částí hradlového závěru.

Pak návěstní technik provádí čištění kontaktů jednotlivých hradelových závěrů.

Provede údržbu induktoru, jejímž výsledkem je bezchybné fungovaní tohoto "srdce" přístroje. Induktor vyrábí proud, který slouží k pohonu hradel. Induktory jsou mechanické a elektrické. na snímku ovládací část elektrického induktoru.

V dalším kroku následuje přeměření jednotlivých hradel.

K tomuto účelu se používá i zkušební měrka. Zkušební měrka má tvar písmene H, a tloušťka měrky je rozdělena na poloviny. V jedné polovině má tloušťku 3 mm a ve druhé 5 mm. V poloze 3 mm musí hradlový závěr fungovat, v poloze 5 mm již fungovat nesmí.

Následuje poslední seřízení a dotažení jednotlivých částí hradlového závěru.

Nakonec se hradlové závěry jemně promažou.

Údržba v hradlové skříni je ukončena, následuje zaplombování hradlového přístroje.

Ještě čištění hradlových okének suchým hadrem a práce na hradlové skříni jsou ukončeny.

Jako další část údržby se provádí údržba kolejového číselníku a hradlových zvonků.

Jako poslední Zdeněk Štecher provádí údržbu indikační desky.

Následuje výměna žárovky (prasklá na snímku vyznačena).

V této spleti drátů se musí příslušná žárovka najít.

Teď návěstní technik přezkouší jednotlivé ovládací prvky umístěné na indikační desce, v případě správného fungování jednotlivé části zabezpečovacího zařízení opatří bezpečnostním závěrem (olověnkou).